till Soliber Ingenjörer AB
till Återvinning & Energi
Rekrytering via PÅVERKA NU
Till Skövde
Till Skövde
Staben, personal o kansli
Verksamhetsservice
till Ecris
Upphandlingsavdelningen
av designade möbler
Näringslivsavdelningen
till Fonus Träindustri
Till Hökerum Bygg
Gata o Park/Teknisk service/Transportcentralen
Rekrytering via INTEND AB
till Avonova Värnamo
Rekrytering via HR-Strateg
Energikonsult / Drifttekniker
Jönköping
till AMA AB
Vatten o Avlopp/VA-nät drift o anläggning
Till Hökerum Bygg
Rekrytering via INTEND AB
Vatten & Avlopp/Va-nät drift & anläggning