Fastighetsavdelningen, Verksamhet Fastighetförvaltning
till Oasens skola
Rekryteras via HR-strateg
som personlig assistent
Gatu o Park/Teknisk service/Transportcentralen
Gatu o Park/Produktion/Entreprenad
Vatten & Avlopp/VA-nät drift & anläggning
Rekrytering via PÅVERKA NU
till Nässjö Affärsverk AB
till Jönköpings Modelltillverkning AB
till Colorama Noréns Färghus AB
Fastighetsavdelningen
Lagermedarbetare
Rosenlund
Fastighet/Förvaltning
till NPB
Rekrytering via PÅVERKA NU
Rekrytering via Finnveden Executive
till Teleopti AB
It-avdelningen
Kontaktcenter
till GeJi Industri AB
Rekrytering via PÅVERKA NU
till IKEA Svenska AB, Torsvik
Rekrytering via VEM
Rekrytering via VEM
Till Stenbergs Måleri
Gatu o Park/Planering GPS/Planering
till Hökerum Bygg
till Eksjö