Sensys Gatso Group
till Blue Wall
via Ekstam Search & Selection
HSB Fastighetsförvaltning Göta AB
till DOXA Plastics AB
Projektenheten Regionfastigheter
till Proficore
och Arbetsledare/tapetsör