Vi utökar!
flera civila medarbetare
flera tjänster
till Saxe Nordic Plast AB